top of page

【股災前廢青的10句話】- 股票EP05

Updated: Mar 4, 2021


6月19日出POST 【最後一次,港股明示】 廢青已經多口提晒水嫁啦 至今已經跌左1000點有多 過去已經過去左️️ 我地一齊望下將來吧 真股災前廢青的10句話: 1️⃣ 跌多2000點您驚唔驚 ⁉️ 廢青驚呀 吉倉等時機好過😊

2️⃣用咩工具好 ⁉️ 睇下您既知識層面去到邊啦 藍籌正股,ETF,期貨 ... 都係廢青會用既工具

3️⃣️幾時先入市⁉️ 如果係正股 緣份未到 留意7-8月既post吧


️4️⃣️點買法好⁉️ 想穩中求勝就分注 一定係分注 分 9 注 每月落一注


5️⃣️分注可能賺少左⁉️ 甘您想穩陣D定係賺到盡 ?

6️⃣點解廢青跌市先講股市⁉️ 因為跌市先有機會幫到大家日輸少3000😂

️7️⃣甘升市呢⁉️

廢青都係鍾意trade期油

期油易trade好多囉🙊

升跌市一樣甘trade

唔洗用腦

跟Signal 就夠

8️⃣點解廢青次次都甘準既⁉️ 好彩姐 #贏係好彩 #輸係正常


9️⃣️一起馬後炮: 20/2 【廢青只信蘇C傅】(2018要保本)

24/3 【實在太多同學問股票哦!?】(傻仔策略分享)

19/6 【機會係要等出黎既】(最值博既時機)💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 等左跌市3年啦 !! 我想學做廢青增加被動收入 !! 立即學習 股票技巧+心法 = 真廢青 廢青股票On9ine Train 了解更多 👉👉 http://bit.ly/第5屆股票On9ineTrain最新強廢版 好消息 !

【最新優惠】: 廢青股票On9ineTrain - 逐堂收費

コメント


bottom of page