top of page

【 港股入市時機搶先看 !! 】#新手必看 - 股票EP11

Updated: Mar 4, 2021小股災後,肯定係小股災後📉📉📉 吓?🙇 明明廢青trade期油係順勢而行 乜股票唔同嫁?🙇🙇🙇 黑人問題?

每種投資工具都有: 1. 順勢策略📈 2. 逆勢策略📉

順勢姐係跟Trend買同一個方向 逆勢姐係撈底買反方向既做法 每一招都各有千秋 亦各有其短 冇話邊個種會好d 只有一種係更適合自己 掌握好心態就自然運用到

I seeee

🙇🙇🙇廢青,甘幾時先係小股災?

💡廢青自家制定義: 小股災:大市跌由高位下滑20%

恒生指數最近1月高位:33484點 下跌20%即係:26787點 (33484*(1-20%)) 最近 5/7/18 既低位係27830

💡姐係仲要跌多少少先到小股災既時機

wakakakaka 諗起都興奮🙊

🙇🙇🙇廢青股災有咩好建議? 有, 簡單即食 就係..

裝備好自己 , 1. 準備好股票WATCHING LIST 2. PLAN 好股票入市同出市位 3. 學會等待 .... 機會

💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 唔好晒時間啦, 廢青, 我想學做交易呀 ! 來 !! 👇👇👇 【最新優惠】: 廢青股票On9ineTrain - 逐堂收費


Comments


bottom of page