top of page

【股市中如何逆流而上:別人恐慌時,您要更清醒 !】- 股票EP19

Updated: Mar 11, 2021

每當小股災出現時 機會真係多到執唔晒 💰💰💰

廢青呢次真係要讚下自己 更加要讚下 一 直 有 追 Post 既 您 !

**溫馨提示*** 以下內容可能會令人反感,如有不適,請秒速look落最底。 **溫馨提示***


話說早幾日有朋友問廢青, 如果符合左廢青選股2招 加上出現小股災 即係跌2成 (-20%)

🙋是咪即係可以9衝啦?

廢青:係,可以輕輕落一注

🙋點解唔All in KLM ?

廢青:甘點解您唔All in報名上堂?

😅因為... 想觀察廢青耐d先囉

廢青:咪係囉,您都唔會見到機會就訓身,點解要訓身係一只股票到?

🙋因爲股票驚錯過左,會買貴左呀嗎👉👈

廢青:寧願買貴都唔好買錯呀傻豬豬!! 🐷🐷值得就好

🙋點先叫值得呀?

廢青:值博率2倍以上係基本吧😚

😂唔明呀

廢青:姐係用贏多輸少既策略

🙋 師傅明白了,長知識

廢青:長知識就快D睇晒其他教學文章啦 ! !

. . .

btw,

第5屆 : 廢青股票On9ine Train < 逐堂付款!💰💵 > 限時優惠: $700/4堂 , 首 4 堂送多 4 堂 錯過埋最後5位 係會買貴左 但都是值得架哦!🙊🙊🙊

留言


bottom of page